iramerzlichin.png

Ira Merzlichin deluje kot del kolektiva PARADAIZ na področju perifernih subkultur v Romuniji. Do njihove glasbe dostopa z namenom, da bi preprečeval enosmerne odnose moči, ki jih nad njo vzpostavljata uradna kultura in kulturne elite. Kolektiv organizira ekscentrične dogodke za ranljive skupnosti v Romuniji. Med njimi so najbolj znane dobrodelne zabave pod imenom PARADAIZPANARAMAPARTY.